Για την μεγιστοποίηση της ασφάλειας και της διασκέδασης, είναι σημαντικό να επιλέξετε το σωστό μέγεθος ποδηλάτου

Κατάλληλα μεγέθη για άνδρες και γυναίκες

Πόδια και ίντσες
 • 4΄10"-5΄2"
 • 5΄2"-5΄6"
 • 5΄6"-5΄10"
 • 5΄10"-6΄1"
 • 6΄1"-6΄4"
 • 6΄4"-6΄6"
Εκατοστά
 • 148-158
 • 158-168
 • 168-178
 • 178-185
 • 185-193
 • 193-199

Κατάλληλα μεγέθη για παιδιά

Πόδια και ίνστες
 • 4΄9"+
 • 4΄3"-4΄9"
 • 4΄0"-4΄5"
 • 3΄8"-4΄3"
 • 3΄7"-4΄0"
 • 3΄1"-3΄7"
 • 2΄10"-3΄4"
Εκατοστά
 • 145+
 • 135-145
 • 120-135
 • 115-130
 • 110-120
 • 95-110
 • 85-100

Ηλικία

 • 11+
 • 9-11
 • 7-9
 • 6-8
 • 5-7
 • 3-5
 • 2-4

Μέγεθος

 • 26"
 • 24"
 • 20"
 • 18"
 • 16"
 • 14"
 • 12"

Το παρακάτω μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας πρόχειρος οδηγός. Αν το ύψος σας είναι μεταξύ δύο μεγεθών, μπορείτε να εφαρμόσετε τον ακόλουθο κανόνα:


Προτιμήστε μικρότερο μέγεθος για πιο αγωνιστική οδήγηση

Προτιμήστε μεγαλύτερο μέγεθος για πιο χαλαρή και ξεκούραστη οδήγηση